• Lapsehoiuteenuste toetus

Lapsehoiuteenuse toetus makstakse eelkooliealise lapse lapsehoiu eest lapsehoiuteenuse osutajale tema poot esitatud arve alusel, kui laps on rahvastikuregistri andmetel Luunja valla elanik, pere elukohajärgses munitsipaallasteaias puudub vaba lasteaiakoht, last ei ole kantud ühegi munitsipaallasteaia nimekirja ja laps on lasteaiaealine. Lapsehoiuteenuse toetuse suurus koosneb lapsehoiuteenuse maksumusest ja toiduraha kompensatsioonist, mis ületab  teeninduspiirkonna lasteaia toidukorra maksumuse, kuid ei tohi olla suurem kui elukohajärgse lähipiirkonna lasteaia arvutuslik kohamaksumus.

Täida avaldus (link e-vormile)