Sihtasutused

  • Luunja Varahalduse SA

Juhatuse liige: Harri Lepp
Nõukogu esimees: Kaspar Killak
Nõukogu liikmed: Vello Küng, Aare Songe, Tõnu Muru

Sihtasutus tegeb valla heakorrastusega, teede hooldusega, kabina karjääri haldusega, õpilasliinide korraldamisega, tänavavalgustusega ning munitsipaalhoonete haldamisega, vaata täpsemalt SA kodulehelt

  • SA Luunja Jõesadam

Juhatuse liikmed: Indrek Kärner, Eddy Märtin
Nõukogu esimees: Kaupo Kiiver
Nõukogu liikmed: Heino Saar, Einar Viira, Heiki Tooming

Sihtasutus tegeleb Luunja Jõesadama teenuste pakkumisega, Emajõe-Suursoo puhkemaja ja Kavastu parveteenuse haldamisega.

Valla osalusega ettevõtted