Biolagunevate haljastusjäätmete kogumine ja kompostimine

 

Luunja valla jäätmehoolduseeskirja kohaselt võib elamumaal vajaliku ruumi olemasolul aia- ja haljastusjäätmeid (niidetud muru, puulehed, oksad, kasvuhoonetaimed jms) kompostida oma kinnistu piires. Tuleb meeles pidada, et toidujäätmeid võib kohapeal kompostida üksnes kahjurite eest kaitstult kinnises kompostimisnõus. Aia- ja haljastusjäätmeid on lubatud kompostida lahtiselt aunades naaberkinnistust vähemalt 3 m kaugusel, kui naabrid ei lepi kokku teisiti.

Lisaks kompostimisele saavad Luunja valla sissekirjutusega elanikud tasu eest ära anda aia- ja haljastusjäätmeid Tartu linna jäätmejaamades. Vaata vastu võetavate jäätmete nimekirja ja hindu hinnakirjadest:

Selli 19
Jaama 72c

 

Biolagunevaid aiajäätmeid (s.h oksad kuni 2 meetrit) võetakse ühelt toojalt vastu maksimaalselt 300 kg (sõiduauto üks haagisetäis). Suurema koguse puhul tuleb need jäätmed viia Aardlapalu ümberlaadimisjaama kompostimisväljakule (tel 5307 0327).