Avaldus kohatasu hinnavahe kompenseerimiseks eralastehoius

Lapsehoiuteenuse toetust makstakse eelkooliealise lapse lapsehoiu eest lapsehoiuteenuse osutajale tema poot esitatud arve alusel, kui laps on rahvastikuregistri andmetel Luunja valla elanik, pere elukohajärgses munitsipaallasteaias puudub vaba lasteaiakoht, last ei ole kantud ühegi munitsipaallasteaia nimekirja ja laps on lasteaiaealine.

Vanema poolt kaetavaks kohatasuks arvestatakse 6% riiklikult kehtestatud töötasu alammäärast Luunja vallavolikogu 19. detsembri 2013 määruse nr 76 „Lastevanemate osalustasu kehtestamine Luunja valla lasteaedades" alusel. 2019. aastal on kohatasu määr 32,4 eurot kuus. Töötasu alammäära muutumisel ja/või toetuskorra muutumisel kohatasu määr muutub.

Toetussumma makstakse teenuse osutajale.

Õigus taotleda hüvitist lõpeb lapse kandmisel koolieelse lasteasutuse või kooli nimekirja.

Lapsehoiuteenuse toetuse suurus ei tohi olla suurem kui elukohajärgse lähipiirkonna lasteaia arvutuslik kohamaksumus (vaata ka Sotsiaaltoetuste maksmise kord Luunja vallas).

 

Toetust on võimalik taotleda:

  • digitaalselt täites avalduse allpool. Avalduse esitamiseks on vajalik sisselogimine. E-vormid on eeltäidetud rahvastikuregistrist tulenevate isikuandmetega, mis kuvatakse vormi peale ID-kaardi või mobiil-ID kaudu lehele sisselogimist. ID-kaardiga sisselogimiseks on vajalik PIN1 ning taotluse/avalduse allkirjastamiseks PIN2. Arvutisse peab olema allalaetud ja installeeritud ID-tarkvara. Mobiil-ID puhul peab telefonis olema vastav SIM-kaart ning samuti teadma PIN1 ja PIN2 paroole. Avaldus on korrektselt esitatud, kui peale digiallkirjastamist näete kinnitusteadet: ''Sinu päringu töötlemine oli edukas. Vormi saaja nimi: Luunja vallavalitsus'' 
  • paberkandjal (laen alla blanketi täitmiseks). Täidetud avaldus tuleb esitada valda kas skaneeritult e-postiga aadressil luunjavv@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee 14 Luunja alevik või kohale tuues, E-R ajavahemikul 08:00-17:00.
Selleks tegevuseks pead olema sisselogitud!