Varasemad teated

Pealkiri Loo kuupäev
Luunja vallavalitsus on kehtestanud Põvvatu külas Mäeantsu maaüksuse detailplaneeringu 19.02.2020
Luunja vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise Veibri külas Veibri tee 4 maaüksusele ja lähialale 03.03.2020
Luunja vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise Lohkva külas Timmi tee 14 maaüksusele 03.03.2020
Luunja vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise Sirgu külas Toominga maaüksusele 03.03.2020
Luunja Vallavalitsus on kehtestanud Veibri külas Tilia maaüksuse lõunaosa detailplaneeringu 13.03.2020
Luunja Vallavalitsus on lõpetanud Veibri külas Edu tee 2, 4, 6, 8 ja Edu tee kruntide detailplaneeringu koostamise menetluse 15.04.2020
Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke ettepanekuid Savikoja külas Kitsevälja maaüksuse osaala detailplaneeringu lähteseisukohtade kohta 21.05.2020
Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke ettepanekuid Rõõmu külas Siku maaüksuse detailplaneeringu lähteseisukohtade kohta 22.05.2020
Luunja Vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise Sirgu külas Hundiuru maaüksusele 01.06.2020
Luunja Vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise Lohkva külas Kulliraja tee 3 maaüksusele 02.06.2020
Teade Veibri külas Karu, Ilvese, Karu tee 8, Karu tee, Karu tee L1 ja Karu tee L2 maaüksuste detailplaneeringu KSH menetluse lõpetamise, planeeringu eesmärgi osalise muudatuse, lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse kehtetuks tunnistamise ning uute lähteseisukohtade väljastamise kohta 05.06.2020
Luunja vallavalitsus on kehtestanud Lohkva külas Kollu tee 3 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. 05.06.2020
Luunja Vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Kavastu külas Lodi-Jõksi maaüksuse detailplaneeringu 23.06.2020
Luunja Vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise Luunja alevikus Aedniku tn 10, 10a, 12 ja Jõesadama tn 10 maaüksustele 30.06.2020
Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõule saab anda arvamusi 03.07.2020
Luunja Vallavolikogu on algatanud üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise Savikoja külas Kitsevälja maaüksuse osaalale 23.07.2020
Luunja Vallavolikogu on algatanud üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise Rõõmu külas Siku maaüksusele 24.07.2020
Luunja Vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise Kakumetsa külas Mäe tee 5 maaüksusele ja lähialale 24.07.2020
Luunja vallavalitsus on kehtestanud Veibri külas Lembitu maaüksuse detailplaneeringu 25.08.2020
Luunja vallavalitsus on kehtestanud Kavastu külas Lodi-Jõksi maaüksuse detailplaneeringu 25.08.2020