« Tagasi

Luunja valla lapsevanemate vabastamine lasteaia ja -hoiu kohatasu maksmisest

Luunja vald palub ka maikuul vanematel võimalusel lapsi lasteaedadesse ja lastehoidudesse mitte viia ning hoida oma pisikesed veel turvaliselt kodustes tingimustes.

Et toetada vanemaid, kes oma lapsi lasteaedadesse või -hoidudesse ei saada, on vallavalitsus otsustanud pikendada lasteaedade kohatasude maksmise vabastust kuni 31. maini.

  • Kohatasu maksmisest vabastamist ning maksumuse hüvitamist rakendatakse ainult nendele lapsevanematele, kes oma lapsi nimetatud perioodil lasteaeda või -hoidu ei vii;
  • Juhul kui lapsevanem viib nimetatud perioodil lapse lasteaeda või -hoidu, rakendatakse vabastust ja hüvitamist proportsionaalselt lapse lasteaias käimise päevade arvuga terve perioodi vältel.
Alus: Luunja Vallavalitsuse 05.05.2021 istungi protokoll