uudiste-arhiiv

Uudiste arhiiv (alates 1.1.2011)
22.03.2019

19.03.2019

14.03.2019


13. märtsil allkirjastasid Eesti partnerid (Tartu linn, Luunja vald, Setomaa vald, Räpina vald ja Mustvee vald) Common Peipsi 2 partnerluslepingu Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi raames.

Leping ootab veel Venemaa Pihkva regiooni juhtide allkirju.

 

Mullu detsembris Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi Estonia-Russia CBC Programme 2014-2020 jätkuprojekt Common Peipsi 2 raames viiakse ellu mitmeid projekte Eestis ja Vene Föderatsioonis. Selle meetme vahenditest saab toetust ka Luunja vald jõesadama statsionaarse kai ehitamiseks. Sellega luuakse meie sadamas võimalus suuremate aluste (nt Pegasus, Jõmmu jt) sildumiseks, rajatakse võimalused pilsivee ja reovee äraandmiseks, tarbevee ja elektrivõtu kohad.

 

Programmi laiemaks eesmärgiks on toetada Peipsi järve piirkonna arengut (uute puhkamisvõimaluste loomine, teenuste pakkumine jm).

 

Projekti partnerid võivad alustada juba praegu hangete ettevalmistamist. Eeldatavasti saavad tööd teostatud 2019.a jooksul.13.03.2019

08.03.2019
Taas saab taotleda kultuuri- ja spordistipendiume!
07.03.2019

Arvestades asjaolu, et looduslike mõjude (pinnase sulamine jm) tõttu on teede konstruktsioon oluliselt nõrgenenud ja vältimaks Luunja valla avalikult kasutatavate kohalike teede ja teerajatiste kahjustamist raskeveokite poolt on Luunja Vallavalitsuse 06.03.2019 korraldusega nr 76 kehtestatud alates 13. märtsist 2019. a Luunja valla haldusterritooriumil asuvatel avalikult kasutatavatel kohalikel teedel liikluspiirang sõidukitele, mille tegelik mass ületab 8 tonni. 

Liikluspiirang ei kehti ühistranspordi, pääste- ja eriteenistuse sõidukitele ning vallas korraldatud olmejäätmeveoga lepinguliselt seotud prügiveokitele. 


Sõidukid, mis on raskemad kui 8 tonni, on massipiiranguga avalikult kasutatavatel kohalikel teedel lubatud liigelda vaid Luunja Vallavalitsuse vastava kirjaliku loa alusel.

Liikluspiirangu rikkumisest tulenevad kahjud hüvitab või heastab kahju tekitaja.


Liikluspiirang kehtib kuni seda muutva korralduse vastuvõtmiseni.


Luunja Vallavalitsus
05.03.2019Märtsi algusest töötab Luunja vallavalitsuse haridusnõuniku ametis Kadri Sõrmus, kes võitis avaliku konkursi.

 

Kadri on lõpetanud Tartu Ülikooli eesti keele ja kirjanduse eriala, omab magistrikraadi. Ta on varasemalt töötanud õpetajana koolis, õppejõuna Tartu Ülikoolis, viimati Haridus- ja Teadusministeeriumis nõunikuna.

Kadri on tegelenud muuhulgas e-õppevara arendamise, õpetajate täiendkoolituse, paljude programmide ja projektidega. Ta on Eesti keelenõukogu esimees, Hõimurahvaste programmi nõukogu esimees.


Haridusnõuniku vastutusvaldkondadeks on lisaks haridusele kultuur, sport, noorsootöö, kogukonnatöö.  Edu Kadrile uues ametis!

01.03.2019


22.02.2019

22.02.2019

19.02.2019


Värsket Kodu Uudiste numbrit (veebruar 2019) saab lugeda  siinKodu Uudiste toimetus ootab märtsikuu numbrisse kaastöid hiljemalt

05. märtsiks 2019 kl 17.00.Kaastööd palume saata ajaleht@luunja.ee


Nõuded kaastöödele:

Tekst peab olema lisatud manusena dokumendiformaadis. Kui on lisatud pildid,

peab teksti alla olema lisatud pildifaili nimi, pildi allkiri ja foto autor.


14.02.2019
14.02.2019
12.02.2019

Turvalisuse tagamiseks kutsub politsei kõiki vallaelanikke teada andma, kui nende ettevõtte territooriumi või eravaldust kaitseb valvekaamera.

 

Politsei on saanud nii ettevõtjate kui eraisikute valvekaameratelt tänuväärt infot kuritegude lahendamisel. Olgu selleks kütusevargused, sissemurdmised või ka piirkonnas luusivad kahtlased isikud. Valvekaamerapilt räägib rohkem kui mitu sõna, aitab kiirelt kurjategija kindlaks teha ning vallaelanikele turvatunde tagasi anda. Täna on valvekaamera juba pea iga külakeskuse või eramaja lahutamatu osa. Selleks, et edaspidi tõhusamalt üheskoos kuritegusid lahendada, kutsub politsei kogukonda endaga koos erakaamerate asukohti kaardistama.

 

Jagades infot valvekaamerate olemasolust, saab politsei ajakriitilises olukorras kiiremini tegutseda ja abi pakkuda. Teie valvekaamerast võib olla suur abi, kui on vaja tuvastada piirkonnas liikuvaid kahtlasi sõidukeid, inimesi või nende tegevust.


Kui sinu valdust valvab kaamerasilm, helista telefonil 5330 7105 või saada e-kiri argo.laats@politsei.ee.


01.02.201925.01.2019

21.01.2019


Alates 21. jaanuarist töötab lastekaitsespetsialisti asendaja ametis Ene Madissalu, kes võitis avaliku konkursi.

 

Ene on lõpetanud Tartu Ped. Kooli algklasside õpetaja eriala ning TTÜ halduskorralduse eriala, samuti TAI põhi- ja täienduskoolitused lastekaitsetöötajatele.


Ta on varasemalt töötanud õpetajana koolis, spetsialistina ja peaspetsialistina Tartu Maavalitsuses, sotsiaalnõunikuna Haaslava Vallavalitsuses. Viimati töötas lastekaitsespetsialistina Võru Linnavalitsuses.  


Ene on olnud lapsehoiuteenuse käimalükkaja ja eestvedaja Tartumaal.


Edu Enele uues ametis!

 


15.01.2019Värsket Kodu Uudiste numbrit  (jaanuar 2019) saab lugeda  siin
Kodu Uudiste toimetus ootab veebruarikuu numbrisse kaastöid hiljemalt

05. veebruariks 2019 kl 17.00.Kaastööd palume saata ajaleht@luunja.ee


Nõuded kaastöödele:

Tekst peab olema lisatud manusena dokumendiformaadis. Kui on lisatud pildid,

peab teksti alla olema lisatud pildifaili nimi, pildi allkiri ja foto autor.


14.01.2019

03.01.2019


Seisuga 01.01.2019 oli Luunja valla rahvaarv 4800.


Aasta jooksul lisandus 300 elanikku. See on suurim kasv valla ajaloos.

Kasvutempo 6,6 % aastas on ilmselt suurimaid Eestis. Lähiajal täpsustatakse andmed kogu riigi kohta.

 

Kõige enam kasvasid küladest:

Lohkva           128

Veibri             124

Kabina            24

 

 

Kõige enam kahaneisd küladest:

Kakumetsa     8

Kikaste           8

Kavastu         6

 


NB! 

02.01. olukord muutus – valla registrist arvati välja 70 inimest, kes seni olid registris omavalitsuse täpsusega.

Need isikud on tegelikult vallast lahkunud, kuid pole end registrist maha võtnud, seetõttu jäid registrisse omavalitsuse täpsusega, ilma konkreetse aadressita.


Rahvastikuregistri seaduse muudatustest tuleneva korrastamise käigus arvatakse registrist välja need inimesed, kelle elukoht oli seni märgitud omavalitsuse täpsusega.
03.01.2019

03.01.2019
18.12.2018

18.12.2018Värsket lehenumbrit (detsember 2018) saab lugeda  siin


Kodu Uudiste toimetus ootab jaanuariikuu numbrisse kaastöid hiljemalt

07. jaanuariks 2019 kl 17.00.

Leht jõuab kojukandesse alates 18. jaanuarist.


Kaastööd palume saata ajaleht@luunja.ee


Nõuded kaastöödele:

Tekst peab olema lisatud manusena dokumendiformaadis. Kui on lisatud pildid,

peab teksti alla olema lisatud pildifaili nimi, pildi allkiri ja foto autor


14.12.2018

Luunja Lasteaed Midrimaa sai tunnustuse “Hea lasteaia edendaja”. Väärtuskasvatuse konverentsil 6. detsembril Tartus ERMis anti üle väärtuskasvatuse alased tiitlid.


Konkurssi korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013" raames.

 

Hea lasteaia edendaja tiitli konkursile esitatav analüüs peab olema süsteemne ja tõenduspõhine ning lähtuma lasteaia põhiväärtustest. Analüüsi koostamisse on kaasatud eri osapooled ning analüüsitud on ka varasemalt või konkursi esimeses etapis välja toodud kitsaskohtade ja arenguvajadustega tegelemist.

Lähtutakse neljast põhivaldkonnast (lapse arenguline vajadus, õppimist ja kasvamist toetav keskkond, juhtimine ja eestvedamine, koostöö ja head suhted eri osapoolte vahel).


Konkursitööde hindamisel arvestatakse lasteaedade oskust hea lasteaia eri aspekte eesmärgistada ning analüüsida, tuua näiteid, aspektidega tegelemist tõendada, kitsaskohti ja arenguvajadust analüüsida ning kitsaskohtadega tegelemist veenvalt näidata.

 

Konkursi žüriis on väärtusprogrammi nõukogu esimees, TÜ eetikakeskuse esindajad ja eelneval aastal tiitliga „Väärtuskasvatuse lasteaed“ tunnustatud lasteaedade esindajad.


Logo kasutamise õigus antakse lasteaiale üle koos tiitliga kolmeks (3) aastaks. Logo võib kasutada lasteaia kodulehel, lasteaia trükistel ning lasteaia ruumide seintel.

 


Väljaantavate tiitlite ja nende statuutidega saab tutvuda eetikaveebis: https://www.eetika.ee/et/hea-kool/hea-kooli-tunnustamine

 Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011