uudiste-arhiiv

Uudiste arhiiv (alates 1.1.2011)
21.05.2019

Värsket Kodu Uudiste numbrit (mai 2019) saab lugeda  siin

Kodu Uudiste toimetus ootab juunikuu numbrisse kaastöid hiljemalt

5. juuniks 2019 kella 15.00-ks. Kaastööd palume saata ajaleht@luunja.eeNõuded kaastöödele:Tekst peab olema lisatud manusena dokumendiformaadis. Kui on lisatud pildid, peab teksti alla olema lisatud pildifaili nimi, pildi allkiri ja foto autor.14.05.2019


10.05.2019
06.05.2019

02.05.2019Viie maakonna omavalitsusjuhid allkirjastasid 29. aprillil Suure Munamäe vaatetornis esialgse koostöökokkuleppe, millega Põlva, Tartu, Valga ja Võru maakonna omavalitsused ning Viljandi ja Tartu linnad kinnitasid oma huvi ja koostöösoovi pürgida ühiselt Euroopa kultuuripealinnaks

 

Kandideerimine Euroopa kultuuripealinnaks on seega Tartu linna ja Lõuna-Eesti omavalitsuste ühine ettevõtmine. Ühendades kogu Lõuna-Eesti tugevused, loodusliku ja kultuuriloolise mitmekesisuse on tulemuseks tugevam taotlus.

 

Kultuuripealinna tiitli võitja selgub augustis. Konkursi lõppvooru jõudnud Tartult ja Narvalt oodatakse lõplikku taotlust ehk kandidatuuriraamatut 1. augustiks. 26.-27. augustini külastab lõppvooru jõudnud linnasid Euroopa kultuuripealinnade žürii. 28. augustil kaitsevad linnade esitlusmeeskonnad rahvusvahelise žürii ees oma taotlusi, misjärel kuulutatakse välja 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna tiitli võitja.

Tartu 2024 kandidatuuri kohta saab rohkem lugeda koduleheküljelt www.tartu2024.ee ja sotsiaalmeediakanalitest www.facebook.com/Tartu2024 ning www.instagram.com/Tartu2024.

 


Euroopa Kultuuripealinna idee andis tuntud näitleja, hiljem Kreeka kultuuriminister Melina Mercouri. Projekt käivitati 1985. Euroopa kultuuripealinn on kontinendi suurim kultuuriprogramm, ilmselt ka maailma suurimaid.

 

Tartu kandideerib kultuuripealinnaks 2024 koos Lõuna-Eestiga. Tegemist on väga mastaapse programmiga, mis hõlmab kokku 20 omavalitsust kogu Lõuna-Eestist.

Jätkuvalt kandideerib ka Narva linn.

Tiitli taotlemiseks tuleb koostada põhjalik nn kandidatuuriraamet. Rahvusvahelise sõltumatu 12-liikmeline ekspertkomisjon kuulutab välja kultuuripealinna 29. augustil 2019.

Seejärel luuakse SA Tartu 2024, mis hakkab koordineerima kogu programmi.

 

Hetkel on protsessi kaasatud kokku ligi 1000 inimest, neist ligi 100 on arendamas lõppvooru taotluse kultuuriprogrammi.

Taotluse sisulises koosseisus on piirkonna tutvustus, kultuuriprogramm, eelarve ja turundus, teostusvõimekus.

 

Motoks on „Ellujäämise kunstid“.

Sisuks loodushoidlikkus, kogukondade tugevus, reaalne inimsuhtlus, eluks vajalikud oskused. Märksõnadeks loomulikkus, hakkamasaamine, omanäolisus, mõjuvus, elukeskkond, inimlikud oskused, piirkonna omapära.

Lõuna-Eesti võiks näidata edasi(tagasi)teed õigete väärtuste juurde, et mõjud keskkonnale oleksid võimalikult väikesed. Ka pisike piirkond saab anda oma värskendava panuse maailma arengusse.

 

6 aasta jooksul kavandatakse kokku ligikaudu 1000 kultuuripealinna sündmust. Tähtsündmused:

-         NG Kollaste Akende kultuuriprogramm

-         Tartu Maailama Ülikool (tuuakse siia maailma tippusid)

-         Peipsi Kunstitee

 

Tulemused:

-         Lõuna–Eesti rahvusvahelise nähtavuse, tuntuse kasv

-         regiooni külastajate arvu kasv

-         majandusliku tulu suurenemine

Teiste linnade varasemad kogemused tõestavad, et otsene ja kaudne kasu võib olla väga suur: majanduslik tulu turismist, uued investeeringud, kasvab linna atraktiivsus ettevõtjate ja talentide silmis, hüppeliselt suureneb tuntus ja rahvusvahelised sidemed, jne.

 

Eelarve maht 2020-2026 kokku on 24,5 mln eurot, sh programm 65%, turundus ja reklaam 20%, üld-, haldus- jm kulud 15%.

Rahastajad:

Tartu linn       10 mln

Eesti riik         10 mln

EL                   1,5 mln

Erasektor       1,5 mln

Teised KOV-id         1,5 (või 0,75) mln, sõltuvalt kokkuleppest

 

 

Hiljemalt 2021 sõlmitakse juba konkreetsed koostöölepingud omavalitsustega.30.04.2019

26.04.2019

22.04.2019


18.04.2019
18.04.2019


16.04.2019
16.04.2019
Värsket Kodu Uudiste numbrit (aprill 2019) saab lugeda  siin

Kodu Uudiste toimetus ootab maikuu numbrisse kaastöid hiljemalt

6. maiks 2019 kl 15.00.Kaastööd palume saata ajaleht@luunja.ee


Nõuded kaastöödele:

Teksti palume lisada manusena dokumendiformaadis. 

Kui on lisatud pildid, palume teksti alla lisada pildifaili nimi, pildi allkiri ja foto autor.Infolete antakse välja Luunja vallavolikogu 30.10.2014. a määruse

Luunja valla infolehe Kodu Uudised väljaandmise kord“ alusel.

10.04.2019
  


10.04.2019

08.04.2019


08.04.201908.04.2019


Rohkem infot projekti kohta leiate
SIIT

05.04.2019

Aprillis möödub 100 aastat Eesti Vabariigi esimese rahvaesinduse – Asutava Kogu kokkutulemisest.

23. aprillil 1919 kogunesid Tallinnas Estonia majas Eesti Asutavasse Kogusse valitud rahvasaadikud, see päev on ühtlasi Eesti Riigikogu sünnipäev.

 

Kogu Eestis tähistatakse täna 100 aasta möödumist Asutava Kogu valimistest, mis toimusid 5.-7. aprillil 1919 kõikjal Eestis üldise ja ühetaolise hääleõiguse alusel ning salajasel valimisel proportsionaalsuse põhimõttel. Valimisõigus oli mõlemast soost vähemalt 20-aastastel kodanikel. Asutav Kogu oli esimene Eesti rahva poolt valitud rahvaesindus. Tema põhiülesandeks oli põhiseaduse väljatöötamine ja vastuvõtmine – millega tuldi edukalt ka toime.

 

Eesti Vabariigi esimese demokraatliku esinduskogu valimise tähtpäeva tähistamiseks süüdatakse 5. aprillil austusküünlad kõikide 120 Asutavasse Kogusse valitud saadikute sünnikohas.

 

Luunja vallas on sündinud Asutava Kogu liige Gustav Grünwaldt, kelle austamine toimus täna vallamaja ees Vabadussõja mälestusmärgi juures.  

 


100 aasta eest valituks osutunud 120 Asutava Kogu liiget olid pärit 49 praegusest omavalitsusest (kaart on nähtav: https://api.regio.ee/demos/topi/).

 


 


04.04.2019

29.03.2019


27.03.2019

22.03.2019

19.03.2019

14.03.2019


13. märtsil allkirjastasid Eesti partnerid (Tartu linn, Luunja vald, Setomaa vald, Räpina vald ja Mustvee vald) Common Peipsi 2 partnerluslepingu Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi raames.

Leping ootab veel Venemaa Pihkva regiooni juhtide allkirju.

 

Mullu detsembris Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi Estonia-Russia CBC Programme 2014-2020 jätkuprojekt Common Peipsi 2 raames viiakse ellu mitmeid projekte Eestis ja Vene Föderatsioonis. Selle meetme vahenditest saab toetust ka Luunja vald jõesadama statsionaarse kai ehitamiseks. Sellega luuakse meie sadamas võimalus suuremate aluste (nt Pegasus, Jõmmu jt) sildumiseks, rajatakse võimalused pilsivee ja reovee äraandmiseks, tarbevee ja elektrivõtu kohad.

 

Programmi laiemaks eesmärgiks on toetada Peipsi järve piirkonna arengut (uute puhkamisvõimaluste loomine, teenuste pakkumine jm).

 

Projekti partnerid võivad alustada juba praegu hangete ettevalmistamist. Eeldatavasti saavad tööd teostatud 2019.a jooksul.13.03.2019

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011