UudisedVaata ka teisi teateid

Luunja vald saab raha koolimaja soojustamiseks

11.04.2011

Rahvusvahelise heitmekvootide kauplemissüsteemi raames Eestile eraldatavad rahalised vahendid suunatakse nn rohelise investeerimisskeemi kaudu energiasäästu parandamiseks. Selle programmi vahenditest saab Luunja vald keskkoolihoone soojustamiseks toetust 266,8 tuh EUR (4,18 miljonit krooni).

Luunja vald taotles raha kolme objekti jaoks: Luunja Keskkool, lasteaed Midrimaa ning kultuurimaja koos raamatukoguga. Nende näol on tegemist suurimate Luunja valla omandis olevate hoonetega.
Riigipoolse otsuse kohaselt eraldatakse toetust Luunja Keskkooli hoonete energiasäästlikkuse tõstmiseks. Kavandatavateks töödeks on välisseinte soojustamine ning küttesüsteemi uuendamine.
Toetusmeetme põhilisteks abikõlblikeks töödeks on seinte, katuse ning vundamendi soojustamine, samuti avatäidete (uste ja akende) väljavahetamine, küttesüsteemi rekonstrueerimine ja ventilatsiooni uuendamine või rajamine, samuti uute keskkonnasäästlike kütteseadmete paigaldamine. Samuti on abikõlblikud ehitusuuringute ja ekspertiiside tegemise ning projekteerimise ja omanikujärelevalve kulud.

Projekti elluviimiseks on sõlmitud kolmepoolne koostööleping Luunja valla, Rahandusministeeriumi ja Riigi Kinnisvara AS (RKAS) vahel. Viimane on ehitustööde praktiliseks korraldajaks, kes viib läbi riigihanke ning vastutab projekteerimis- ja ehitustööde koordineerimise eest.
Rahandusministeerium teostab kontrolli tehtavate kulude osas ning teeb väljamaksed.
Lähiajal koostatakse koolihoonete energiakulu aruanne, seejärel detailne investeerimiskava, mis kinnitatakse Rahandusministeeriumi poolt.

Rohelise investeerimisskeemiga seotud tööd peavad olema teostatud hiljemalt 2012. aasta lõpuks. Kaetakse kuni 100% abikõlblikest kuludest, omaosaluse nõuet projektidel ei ole. Tegemist on sihtotstarbeliste vahenditega, mida kasutatakse CO2 heitkoguste vähendamisele suunatud projektide ja toetusmeetmete rahastamiseks.
Finantseeritavate objektide valiku teeb Vabariigi Valitsus omavalitsuste taotluste, ministeeriumide poolt esitatud nimekirjade ja Rahandusministeeriumi ettepaneku alusel.
Juhtiv roll kogu protsessis on Rahandusministeeriumil kui finantseerijal ning järelvalve teostajal.

Kommentaarid:

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011