UudisedVaata ka teisi teateid

Luunja jõesadama kanal ja slipp on valminud

10.10.2014
Luunja jõesadama rajamise I etapi tööd on teostatud – valminud on kanal ja slipp.  

Järgnevatel aastatel sadamaala arendamine jätkub.

 

Tegemist on esimese järguga ulatuslikumast sadama ja puhkeala projektist, mida vald on asunud realiseerima etappidena. Kõige ressursimahukam ja keerulisem osa on nüüdseks tehtud, järgnevalt ootab ees sildumisrajatiste, tankla jm rajamine.

Tulenevalt projekti mastaapidest otsustas vald jagada tööd etappidesse ning teostada I etapi tööd oma vahenditega. Vallaeelarvest eraldati I etapi finantseerimiseks 170 000 eurot.

 

Märtsis alustatud ja äsja lõpetatud tööd hõlmavad kanali ja rannaala kaevetöid - kanali süvendamist koos pinnase teisaldamise, kallaste kujundamise ning planeerimisega. Kanal rajati valdavalt olemasolevale jõeharule, väljakaevatud pinnas paigutati ümbritsevale alale.

Kanali keskossa on rajatud laiem lõik, mis võimaldab ka pikemate laevade peatumist ja manööverdamist. Pinnasetööde mahuks hinnati esialgsete arvutuste kohaselt kokku ligi 50 000 m3, Tegelikkuses kaevati välja ning teisaldati suurem kogus pinnast. Tegemist on üsna keerulise objektiga – geoloogiliselt ebaühtlane pinnas pakkus üllatusi ning sundis ehitajat nutikaid lahendusi otsima. Vaatamata sellele valmisid tööd  tähtajast varem – detsembri asemel septembri lõpuks.

 

Rajatud on ka sadamaalal asuv slipp veesõidukite vettelaskmiseks ja väljatõmbamiseks. Tänu piisavale pikkusele on slipp kasutatav nii veetaseme kõrg- kui madalseisu tingimustes. See on oluline, kuna Emajõe veetase kõigub suures ulatuses. Slipi juurde on rajatud ka manööverdamis- ja juurdepääsuala ning paigaldatud pontoonidest valmistatud vetteulatuv käigutee–ujuvsild.

 

Kanali ja slipi rajas AS Valmap Grupp. Tänavune aasta oli sadama ehitustöödeks ideaalne – tavatult madal veetase ja suhteliselt vähene sademete hulk soosisid töid igati. 


Järgnevatel aastatel on kavas jätkata sadamaala arendamist. Kokkulepe on operaatoriga, kes rajab sadamaalale kütusetankla nii vee- kui maismaasõidukite tarbeks.

Avanevatest rahastamisallikatest kavandame edaspidi taotleda investeeringutoetusi sadamarajatiste väljaehitamiseks - statsionaarne kai, ujuvad paadisillad, parkimisala, veevarustus jm. vajalik.


Kommentaarid:

Ants
11.10.2014
Kuna see tankla ehitus algab ja kuna valmis saab? Ehk siis tuleb automaattankla või nagu putka-poe moodi ?
Aare Anderson, vallavanem
13.10.2014
Kütusetankla operaatorfirma tegeleb tankla projekti ja kooskõlastustega. Eeldatavasti valmib tankla kevadel. Tegemist on automaattanklaga.
Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011