UudisedVaata ka teisi teateid

Aovere-Luunja maantee läbib uuenduskuuri

09.07.2014Tartumaa riigimaanteedel tänavu kavandatavatest remonditöödest üks ulatuslikumaid on Aovere-Luunja tugimaantee rekonstrueerimine.


Maanteeameti Lõuna regiooni tellimusel ja riigieelarvelise rahastamisega on käimas tugimaantee nr 44 Aovere-Luunja (km 0-11,35) taastusremont. Enam kui 7 km ulatuses paikneb tee Luunja valla territooriumil, ülejäänud osa jääb Tartu valda.

Eesmärgiks on maantee sõidumugavuse ja liiklusohutuse taseme tõstmine. Senine teekate pärines aastaist 1977-1984, tee kandevõime oli vähenenud ja osaliselt kadunud, tekkinud olid sügavad roopad. Teel olevad truubid olid valdavalt amortiseerunud ja täis settinud. Keskmine liiklussagedus kõnealusel teel on praegu veidi üle 1000 auto ööpäevas, prognoositav sagedus 2035.a on aga tunduvalt suurem, ulatudes vahemikku 1422-2056 autot.


Teel on ka remondi järgselt 2 sõidurada, sõidutee laiuseks on 8 m. Tööde käigus teostatakse ka ristmike ning mahasõitude rekonstrueerimine. Ristmikele (Vesneri, Viira, Rõõmu, Luunja) paigaldatakse liiklussaared. Teeäärsetesse bussipeatustesse rajatakse asfaltkattega ooteplatvormid ning paigaldatakse uued ootekojad, iga koda on varustatud istepingi ning prügikastiga. Bussipeatused on kavandatud nn avatud taskutena.


Tööde käigus tehakse ka elektri- ja sideliinide ümberehitus ja korrastamine, sh lõiguti asendatakse õhuliine maakaabelliinidega. Lisaks rajatakse valgustus ristmikele. Luunja ristmikule on kavandatud 13 valgustit, Aovere ristmikule 27. 

Teede uuendamisel peetakse silmas aastakümnete pikkust perspektiivi. Antud teelõik on projekteeritud vastavalt 4. klassi parameetritele. Teekatendi kontrollarvutused on tehtud 2035.a liiklus- ja koormussageduste prognoosi arvestades.     

                                                                                     

Tööd teostatakse liiklust sulgemata. Kogu ehitusperioodi vältel peab olema tagatud juurdepääs elamutele ja kinnistutele ning bussiliikluse toimimine. Teelõiku läbides tuleb siiski varuda aega. Oktoobrikuuni vältavate tööde ajal on kiirus töötsoonis piiratud 50 km/h, kohati 30 km/h. Mõnes kohas reguleerib liiklust ajutine valgufoor. Asfalteerimist alustati Aovere poolsest otsast, praeguseks on juba jõutud paigaldada uus asfaltkate enam kui 5 km pikkusel lõigul. Ehitusaegse liikluskorralduse eest vastutab ehitaja

Oktoobris valmivate tööde teostajaks on OÜ Nordecon, projekteerijaks OÜ Toner-Projekt.


Kommentaarid:

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011