« Tagasi

Lastelaulupidu 150 ideekavandi konkurss

Konkursi tingimused           

Konkursi töödelt oodatakse peo läbiva teema väljatoomist, kontseptuaalset kirjeldust (vähemalt ühel A4 leheküljel) ja repertuaarinäiteid. Idee autor võib peo korraldamiseks välja pakkuda sobilikke kohti Luunja vallas. Kontseptsioon peab silmas pidama järgmist:

  • osalevad koorid (mudilaskoorid, poistekoorid, lastekoorid, neidudekoorid, noortekoorid vm) Tartumaa  kõikidest omavalitsustest ning esinduskoorid kõikidest maakondadest;
  • peo osalejaskonda võib laiendada teiste rahvakultuurikollektiivide liikidega (laste rahvatantsurühmad, rahvamuusikud jt);
  • kaasatud on Luunja valla kohalikud koorid, vabatahtlikud jt huvilised. 

Võidutöö autoril on soovi korral võimalus vallaga sõlmitava lepingu alusel lastelaulupidu lavastada.

Märgusõnaga „Luunja lastelaulupidu 150" varustatud võistlustööd palume esitada hiljemalt  20. oktoobriks pdf-failina aadressile luunjavv@luunja.ee või kinnises ümbrikus aadressil Luunja Vallavalitsus, Puiestee 14, Luunja alevik, 62222. Võistlustööle palume lisada autori andmed (telefon, e-mail).

Võidutöö valimiseks kinnitab Luunja vallavalitsus komisjoni.

Võidutöö preemiad jagunevad I koht - 500 eurot, II koht 300 eurot, III koht 100 eurot.

Alates tulemuste väljakuulutamist lähevad kõik premeeritud töö(de)ga seotud õigused üle Luunja vallale. Sobiva töö puudumisel võib vald jätta preemia(d) välja andmata. Konkursile laekunud ideid on nende esitajate nõusolekul õigus omavahel ühendada. Täpsema informatsiooni saamiseks palun kirjutage aadressil kadri@luunja.ee.

Jaga mugavalt infot sõprade ja tuttavatega läbi QR-koodi:

Hindamiskomisjon

Lastelaulupeo ideekonkursi komisjoni kuuluvad 

  1. Kersti Seitam, Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus
  2. Astrid Hallik, Tartumaa Omavalitsuste Liit, kultuurinõunik
  3. Rait Aviste, Luunja vallavolikogu kultuurikomisjon, esimees
  4. Kadi Kalmus, Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus, direktor
  5. Kadri Sõrmus, Luunja vald, haridusnõunik