« Tagasi

Lastelaulupidu 150 - ideekavandi konkursi tulemused

2020. aastal tähistab Luunja vald ajaloolise laste laulupeo 150. aastapäeva. Et pidu hästi õnnestuks korraldas vald ideekonkursi. Lastelaulupeo ideekonkursile laekus neli tööd.
 

Laulupeokonkursi komisjon koosseisus Kersti Seitam, Astrid Hallik, Rait Aviste, Kadi Kalmus, Kadri Sõrmus kogunes 24. oktoobri hommikul kavandeid arutama. Ühiselt toodi esile iga töö tugevused ning jõuti konsensusliku otsuseni. Konkursi tulemused on järgmised: 

Esimese koha pälvis võistlustöö nimega „Eesti kooli lugu". Töö kandev idee on luua muusika ja tekstide abil kooliloo ajatelg ning tuua publiku ette periood alates esimesest lastelaulupeost 1870. aastal kuni tänase päevani - nii moodustub terviklik ja ajalooline hariduslik ajasild 150 aasta taha. Kõlavad laulud nii Willigerode kirjutatud sõnadele, nõukogudeaegsest repertuaarist kui ka üks uus ühendkoori poolt esitatav laul sõprusest-koolist-väärtustest. Kontseptsiooni osadeks on veel ajalugu käsitlev näidend, seiklusmäng Kabinas ning lühirongkäik. Töö eristus teistest põhjalikkuse poolest.

Teise koha pälvis ideekavand „Laulurõõm". Peo kandev idee on lasta kõlada tuntud lauludel, mis võiksid  kuuluda iga eesti lapse repertuaari ning on kord kõlanud ka praeguste lapsevanemate pidudel. Selles kavandis on esile toodud mitmeid puutepunkte 1870. aastal Kabinas toimunud esimese laulupeoga – nt rongkäik, eelpidu, aupaugud jt. Autori teeb ettepaneku ühe esimesel laulupeol kõlanud laulu ja ühe uue koorilaulu esitamiseks. Repertuaari valitud laulud on ühislauldavad ning autori ettekujutuses võiks pidu kasvada üle kooslaulmiseks.

Kolmandat ja neljandat kohta jagavad võistlustööd „Laulud sadamas" ja „Loodus".

„Laulud sadamas" peo kontseptsioon viis pidutsejad sadamasse ning lõi kireva jungade, tüürimeeste, madruste, kaptenite, kaide, poide jt jõe ja veega seonduvate sümbolite abil elurõõmsa terviku koos teemakohaste lauludega. Peole eelnevates töötubades õpitud pillilood olid kavandatud pidu ilmestavateks vahepaladeks.

Võistlustöö „Loodus" tõi esile looduse märkamise ja loodushoiu teemad. Peo lauluvaliku ja vahetekstidega rõhutatakse eluslooduse ehedust, meid kõiki ühendavat loodusahelat, kus on võrdselt tähtsad nii putukas kui karu, kotkas kui tammepuu. Peoga lauldakse iga väikene suureks ning pannakse kõikidele osalistele südamele, et loodus ongi elu, meie elu.

Suur tänu konkursil osalejatele toredate ideede eest!