« Tagasi

Luunja vallavolikogu 16.09.2021 istung

 

Päevakord:

  1. Lohkva külas Kulliraja tee 3 maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine. Ettekanne Evelin Karjus.
  2. Sirgu külas Tamme (43201:002:0171) maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähtetingimuste, planeeringuala piiri ja suuruse kinnitamine. Ettekanne Evelin Karjus.
  3. Jaoskonnakomisjoni moodustamine. Ettekanne Marko Jaeger.
  4. Umbusalduse avaldamine vallavanemale. Ettekanne Kaire Vahejõe.
  5. Vallavanema valimine. Ettekanne Kaimo Keerdo.
  6. Umbusalduse avaldamine vallavalitsuse liikmetele. Ettekanne Kaire Vahejõe.
  7. Umbusalduse avaldamine volikogu esimehele. Ettekanne Kaire Vahejõe.
  8. Volikogu esimehe valimine. Ettekanne Väino Kägo.
  9. Info.

Eelnõud ja lisamaterjal