« Tagasi

Luunja Vallavalitsus on kehtestanud Sirgu külas Tamme (43201:002:0171) maaüksuse detailplaneeringu

Planeeringuala suurus on 6, 09 ha. Planeeringuga nähakse ette maaüksusele üks täiendav ehituskrunt Pos 2 suurusega 26 107 m², millele antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Krundil Pos 1 suurusega 33 685 m² säilib olemasolev hoonetus. Riigi tee äärde on kavandatud kergliiklusteele eraldi krunt. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga.  Planeeringuga ei kaasne olulist keskkonnamõju.

 

Luunja vallavalitsuse otsus planeeringu kehtestamise kohta