« Tagasi

Luunja valla kaasava eelarvega rajatakse Kabina küla tervise- ja matkarada

2023. aasta kaasavasse eelarvesse laekus kaks ettepanekut. Esitatud ideede teostatavust ja vastavust kaasava eelarve tingimustele hindas komisjon, mis esitas oma ettepanekud ja seisukohad vallavalitsusele kinnitamiseks.

Esitatud ideed:
1. „Premeeritud sammuväljakutsete sari kodumaises FitSphere rakenduses".
2. „Kabina küla tervise- ja matkarada".

Esimese idee, „Premeeritud sammuväljakutsete sari kodumaises FitSphere rakenduses", puhul leidis komisjon, et kuigi ettepanek selliseks liikumist soodustavaks üritustesarjaks on tervitatav, ei kvalifitseeru ürituse korraldamine kaasava eelarve raames rahastatavaks projektiks. Võimalik, et üritustesarja saab toetada ka valla üldisest eelarvest.

Teine idee, „Kabina küla tervise- ja matkarada", esitati ka eelmisele kaasavale eelarvele. Ettepanekut ennast on osaliselt muudetud, kuid sisuliselt on tegu sama projektiga. Komisjon suhtus ideesse soosivalt ka eelmisel korral ning see esitati rahvahääletusele, kus see siiski teisele ettepanekule alla jäi. Ettepanek vastab kaasava eelarve ettepanekule esitatud tingimustele.

Kuna hääletusele kvalifitseeruvaid ettepanekuid esitati ainult üks, siis vastavalt Luunja Vallavolikogu 28.02.2022 määruse nr 2 „Luunja valla kaasava eelarve menetlemise kord" § 6 lõikele 6 hääletamist ei toimu. Komisjon tegi vallavalitsusele ettepaneku 2023. aastal rahastada ja ellu viia kaasava eelarve vahenditest ettepanek number kaks „Kabina küla tervise- ja matkarada".

Järgmise kaasava eelarve ettepanekuid saab esitada 2023. aasta sügisel.

Vaata lisaks luunja.ee/kaasav-eelarve