Kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste hääletussedelite avalik ülelugemine

Esmaspäeval, 18. oktoobril kell 10.00 viib Luunja valla valimiskomisjon vallamajas läbi avaliku hääletamissedelite ülelugemise. Häälte ülelugemisel võivad osaleda ka vaatlejad.