« Tagasi

Kapteni Kelder lõpetab tegevuse

Luunja Vallavalitsus on otsustanud lõpetada Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse keldrikorruse ruumides tegutsenud toitlustuskoha Kapteni Kelder tegevuse alates 11.11.2022. Ruumid on üle antud vallale ning edasi jätkab vallavalitsus uue toitlustaja otsimist.

Peamiseks põhjuseks söögikoha sulgemisel oli ruumide väga halb seisukord. Kuna rentnik ei ole kinni pidanud rendilepingu nõudest hooldada ja remontida ruume ning kasutatavaid tehnosüsteeme, on praeguseks jõutud olukorrani, kus keldrikorruse ruumid on muutunud ohtlikuks kogu majale.