« Tagasi

Meeldetuletus Luunja valla elanikele

Alates 01. jaanuarist 2024 on kohustuslik biojäätmete liigiti kogumine tekkekohalt. Tekkekohalt biojäätmete äraveoga peavad liituma kõik need elanikud, ettevõtted ja asutused, kes tekkekohas biojäätmeid ei komposti. Kompostijal tuleb teavitada omavalitsust toidujäätmete kompostimisest kinnistul – omavalitsus teeb vastava kande registrisse ning selle tulemusel loetakse kompostija vabastatuks köögi- ja sööklajäätmete üleandmise kohustusest jäätmevedajale. Teavitus peab sisaldama kompostija kontakte (e-post, telefoninumber), kinnistu aadressi, kus toimub kompostimine ning foto(d) kinnistul asuvast kompostrist. Teavitus saata aadressile vald@luunja.ee. Rohkem teavet biojäätmete kogumise ja kompostimise kohta leiab Kliimaministeeriumi kodulehelt.

Luunja Vallavalitsus soetas koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskusega valla elanikele biojäätmete liigiti kogumise inventari - kodukompostrid ja biolagunevate jäätmete konteinerid. Veel on saadaval Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekti raames soetatud biojäätmete konteinereid, kahjuks kodukompostreid saadaval ei ole. Vallavalitsus võtab vallaelanike taotlusi vastu kuni konteinereid jätkub. Biojäätmete kogumise konteiner antakse elanikele lepingu alusel  tasuta kasutada lepingus sätestatud tingimustel.

Biojäätmete konteinereid saavad taotleda ainult need majapidamised, mis on liitunud korraldatud jäätmeveoga ning kus on olemas rahvastikuregistri andmete kohane elukoht vähemalt ühel isikul. Konteinerite kasutamise kohustus kehtib kolm aastat. Lepingu tähtaja möödumisel läheb lepingu alusel üle antud inventari omandiõigus taotlejale. Biojäätmete konteineri saamiseks tuleb saata oma soov koos kontaktandmetega vald@luunja.ee . Biojäätmete konteineri tühjendamise ning konteinerisse jäätmekoti paigaldamise hinnakirja leiab Ragn-Sells AS kodulehelt.