« Tagasi

Luunja Vallavolikogu septembrikuu istung toimub 28. septembril kell 13.00 Luunja vallamaja suures saalis

Luunja Vallavolikogu septembrikuu istung toimub 28. septembril kell 13.00 Luunja vallamaja suures saalis ning VOLIS-e keskkonnas. Istungist tehakse avalik ülekanne Microsoft Teams-i vahendusel, viide istungi ülekandele lisatakse valla kodulehele vahetult enne istungi algust.

Päevakord:

  1. Sirgu külas Kasepõllu maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine; ettekandja Enelin Alter
  2. Luunja Vallavolikogu 27.05.2021 otsuse nr 32 „Lohkva külas Aia maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ning lähtetingimuste, planeeringuala piiri ja suuruse kinnitamine" muutmine; ettekandja Enelin Alter
  3. Veibri külas Väike-Emajõe (43201:003:0220) maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine; ettekandja Enelin Alter
  4. Luunja valla eelarvestrateegia 2024-2027 kinnitamine; ettekandja Hille Luts
  5. Luunja Vallavolikogu määruse „Huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord", 1. lugemine; ettekandja Kadri Sõrmus
  6. Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras Jõesadama tn 8a ja 8b kinnistutele; ettekandja Marko Jaeger
  7. MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu liikmeks olemise kinnitamine; ettekandja Marko Jaeger
  8. Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine; ettekandja Kaire Vahejõe
  9. Vallavolikogu liikme poolt esitatud arupärimistele vastamine; ettekandja Aare Anderson
  10. Info

Istungi materjalid: Luunja Vallavolikogu 28.09.2023 istungi päevakord ja eelnõud