« Tagasi

Luunja Vallavolikogu novembrikuu istung toimub 30. novembril kell 13.00 Luunja vallamaja suures saalis

Luunja Vallavolikogu novembrikuu istung toimub 30. novembril kell 13.00 Luunja vallamaja suures saalis ning VOLIS-e keskkonnas. Istungist tehakse avalik ülekanne Microsoft Teams-i vahendusel, viide istungi ülekandele lisatakse valla kodulehele vahetult enne istungi algust.

Päevakord:

1. Luunja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine aastateks 2023-2035, teine lugemine; ettekandja Aivo Paabo

2. Kõivu tee L2 kinnisasja omandamine; ettekandja Aivo Paabo

3. Luunja Vallavolikogu määrus „Eraüldhariduskooli tegevuskulu toetamine"; ettekandja Kadri Sõrmus

4. Isikliku kasutusõiguse seadmine Luunja valla omandis olevatele kinnisasjadele (Kollu tee L2 ja Kollu tee L5); ettekandja Marko Jaeger

5. Luunja valla üldplaneeringut muutva Kavastu küla Unimudila maaüksuse detailplaneeringu algatamata jätmine; ettekandja Enelin Alter

6. Luunja valla üldplaneeringut muutva Rõõmu küla Piiri maaüksuse detailplaneeringu algatamata jätmine; ettekandja Enelin Alter

7. Luunja valla üldplaneeringut muutva Lohkva küla Kollu tee 11 maaüksuse detailplaneeringu algatamata jätmine; ettekandja Enelin Alter

8. Luunja valla üldplaneeringut muutva Muri küla Rukkilille maaüksuse detailplaneeringu algatamata jätmine; ettekandja Enelin Alter

9. Põvvatu külas Parkmetsa tee maaüksuste, Parkmetsa põik maaüksuste ja Pähkli tee maaüksuste detailplaneeringu algatamata jätmine; ettekandja Enelin Alter

10. Luunja alevikus Peru tee 11 maaüksuse detailplaneeringu algatamata jätmine; ettekandja Enelin Alter

11. Luunja valla üldplaneeringut muutva Kikaste küla Kanne (katastritunnus 43203:001:0112) ja Hundijala maaüksuste (katastritunnus 43203:001:0113) ning lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine; ettekandja Enelin Alter

12. Luunja valla üldplaneeringut muutva Sirgu küla Vahemetsa ja Soisi maaüksuste detailplaneeringu koostamise lõpetamine; ettekandja Enelin Alter

13. Luunja alevikus Uus tn 10 maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine; ettekandja Enelin Alter

14. Põvvatu külas Intsu maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine; ettekandja Enelin Alter

15. Info

Istungi materjalid: Luunja Vallavolikogu 30.11.2023 istungi päevakord ja eelnõud