« Tagasi

Luunja Vallavolikogu maikuu teine istung toimub 30. mai kell 13.00 Luunja vallamaja suures saalis

Luunja Vallavolikogu maikuu teine istung toimub 30. mail kell 13.00 Luunja vallamaja suures saalis ning VOLIS-e keskkonnas. Istungist tehakse avalik ülekanne Microsoft Teams-i vahendusel, viide istungi ülekandele lisatakse valla kodulehele vahetult enne istungi algust.

 

Päevakord:

1. Veibri külas Järve ja Ületee maaüksuste detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine krundi Pos 42 osas; ettekandja Enelin Alter

2. Veibri külas Andrese maaüksuse detailplaneeringu algatamata jätmine; ettekandja Enelin Alter

3. Luunja Vallavolikogu määruse „Lastevanemate osalustasu kehtestamine Luunja valla lasteaedades" teine lugemine; ettekandja Kadri Sõrmus

4. Luunja Vallavolikogu määruse „Vallavara valitsemise kord" teine lugemine; ettekandja Marko Jaeger

5. Luunja Vallavolikogu 24.04.2014 määruse nr 23 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine" kehtetuks tunnistamine; ettekandja Marko Jaeger

6. Projekti "Luunja vallas Kaare tee piirkonna sademeveesüsteemide ehitamine" omafinantseeringu garanteerimine; ettekandja Aare Anderson

7. Info

Istungi materjalid: Luunja Vallavolikogu 30.05.2024 istungi päevakord ja eelnõud