« Tagasi

Kohanime määramise eelteade

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 avalikustab Luunja Vallavalitsus kohanime määramise eelnõu ning selle asendiplaani.

Luunja Vallavolikogu 28.08.2008. a otsuse nr 10-4.1 „Kollu ja Ratasvälja maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine Lohkva külas" alusel kavandab Luunja Vallavalitsus Ratasvälja tee 10 maaüksuse detailplaneeringus kavandatud liikluspinnale (POS 46) määrata kohanime Männisalu tee.

Eelnõu kohta on võimalik esitada põhjendatud ettepanekuid kuni 26. juunini 2024 e-posti aadressile vald@luunja.ee.