« Tagasi

Sirgu külas Kasepõllu maaüksuse (43201:002:0038) detailplaneeringu avalik arutelu

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse (edaspidi EhSRS) § 1 lõike 1 kohaselt menetletakse enne EhSRS jõustumist algatatud planeeringud lõpuni, lähtudes kuni 30.06.2015 kehtinud planeerimisseaduses sätestatud nõuetest.

Kasepõllu maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 06.11 – 20.11.2023. Kuna avaliku väljapaneku ajal esitati detailplaneeringu kohta kirjalikke küsimusi ja ettepanekuid, korraldab Luunja Vallavalitsus detailplaneeringu avaliku arutelu 28. detsembril 2023 kell 15:00 Luunja vallamajas (Puiestee tn 14, Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond, 62222).