Rahvastik

Elukohateate esitamine

Isikul on võimalus RR-ile esitada kirjalik elukohateade (Lisa 1) koos kehtiva Eesti elukoha aadressiga elukohajärgsele KOV-ile järgmistel viisidel: 

 • -  Isiklikult kohale tulles: E-R 8.00- 17.00 Luunja Vallavalitusus, Puiestee 14, Luunja alevik; 

 • - posti teel, lisades elukohateatele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest;

 • - digiallkirjastatuna e-posti teel:  katrin@luunja.ee;

 • -  e-teenusena teabevärva www.eesti.ee kaudu (vajalik on ID-kaardi, ID-kaardi lugeja ja ID-kaardi PIN-koodide olemasolu). 
Elukohateade (prinditav)

Elukohateade 
(elektroonselt täidetav, salvestatav ja prinditav)

Elukohateatele tuleb märkida:
 • - elukohateate esitaja andmed;
 • - uue elukoha aadress ruumi täpsusega (kui isikul on mitu elukohta, esitab RR-i kandmiseks ühe tema poolt valitud elukoha aadressi);
 • - teiste isikute andmed, kelle elukoha aadressi muudetakse; 
 • - alaealise lapse elukoha registreerimisel teise hooldusõigusliku vanema allkirjastatud nõusolek; 
 • - ruumi kasutamise õiguse alus:  ruumi omaniku andmed ja allkiri elukohateatel või ruumi omaniku allkirjastatud avaldus eraldi dokumendina või ruumi kasutusõigust tõendav dokument;
 • - soovi korral sideandmed (sideaadress peab olema erinev esitatavast elukoha aadressist);
 • - elukohateade tuleb allkirjastada kõigil elukohateatel esitatud täisealistel isikutel (v.a eestkostetavad).

Info:  registripidaja-sekretär Katrin Madisson, tel 7417 319, katrin@luunja.ee

Rahvastik 2019
Rahvastik 2018
Rahvastik 2017

Rahvastik 2016 

Rahvastik 2015

Rahvastik 2014 

Rahvastik 2013 

Rahvastik 2012

Rahvastik 2011

Rahvastik 2010
Rahvastik 2009

Rahvastik 2008

Luunja valla rahvastikustatistika (Statistikaameti andmed) 

 

 


 

 
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb