Luunja ja Kavastu alleed

Luunja ja Kavastu puudealleed rajati sealsete mõisnike korraldusel 19. sajandi II poolel.

Alleed palistasid mõisakeskusestesse viivaid maanteid.

 

Kavastu allee koosneb valdavalt pärnadest ning on üle 2 km pikk. Allee algab nüüdseks hävinud Kavastu mõisa peahoone juurest ning kulgeb piki Parve teed kuni teeristini, sealt edasi Kavastust Luunjasse viiva maantee mõlemal poolelel.  

 

 

 

 

 

Luunja allee saab alguse Luunja alevikust ca 1 km kauguselt ning kulgeb piki Põvvatu-Luunja maantee mõlemat äärt Tartu poole.

Allee pikkuseks on 1,8 km ning puistu koosseisus on peamiselt paplid.

 

 

 

 

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb