Luunja mõisa viinaköök

 

 

 

Luunja omaaegse mõisa viinaköök on siinsesse mõisaansamblisse kuuluv majandushoone, millel on säilinud algupärase ilmega hoonemaht ning algupärase kujuga hooneosad, arhitektuursed kujunduselemendid ja ehituskonstruktsioonid.

Viinaköögi algne hoone pärineb tõenäoliselt 19. sajandi algusest. 19. sajandi lõpul ehitati see tunduvalt suuremaks.

Tegemist on keskmise suurusega lihtsa ja liigendamata kivihoonega, mille seinad on krohvitud. Hoone on ühekordne, osaliselt väljaehitatud lakakorrusega. Ehitist kattis algselt kõrge poolkelpkatus, mis hiljem on asendatud viilkatusega. Hoonel olid algselt väikesed aknaavad, kuid hiljem lisati ka kõrgemaid aknaid, mis kaeti lamedate kaartega. Hoonet on ümber ehitatud ka Nõukogude perioodil, mil teda kasutati ühismajandi poolt.

 

Arhitektuurimälestisena muinsuskaitse all olev hoone kuulub Luunja vallale ning on hetkel kasutuseta.

 

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb