Planeeringute teated

Pealkiri Loo kuupäev
Kabina külas Mooni (43201:001:2142) maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine 11.07.2024
Kavastu külas Päikse (43203:002:0138) maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine 04.07.2024
Savikoja külas Metsandiku maaüksuse detailplaneeringu algatamata jätmine 02.07.2024
Kabina külas Väike-Kabina (43202:002:0038) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu planeeringuala piiri ja suuruse muutmine 02.07.2024
Veibri külas Andrese maaüksuse detailplaneeringu algatamata jätmine 07.06.2024
Veibri külas Järve ja Ületee maaüksuste detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine krundi Pos 42 osas 07.06.2024
Veibri külas Karu, Ilvese, Karu tee 8, Karu tee, Karu tee L1 ja Karu tee L2 maaüksuste detailplaneeringu koostamise lõpetamine 07.06.2024
Sirgu külas Kasepõllu maaüksuse (43201:002:0038) detailplaneeringu kehtestamine 09.05.2024
Lohkva külas Põltsamaa (43201:001:1161) maaüksuse lõunaosa ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine 09.05.2024
Kabina külas Mooni (43201:001:2142) maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek 06.05.2024
Lohkva külas Põltsamaa (43201:001:1161) maaüksuse lõunaosa ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu tulemused 24.04.2024
Lohkva külas Ridaküla tee 37 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine 19.04.2024
Detailplaneeringu algatamata jätmine (Päikesemäe) 28.03.2024
Pilka külas Saare maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine 28.03.2024
Lohkva külas Ratasvälja tee 1 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu planeeringuala piiri ja suuruse muutmine 28.03.2024
Kabina külas Tammeserva (43202:002:0216) ja Mägimänni (43202:002:0214) maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu 22.03.2024
Põvvatu külas Intsu maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine 22.03.2024
Põvvatu külas Eespiiri (43201:001:0069) maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine 15.03.2024
Lohkva külas Põltsamaa (43201:001:1161) maaüksuse lõunaosa ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 15.03.2024
Lohkva külas Miili (43201:001:1151) maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine 06.03.2024
Lohkva külas Ridaküla tee 37 maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek 06.03.2024
Luunja alevikus Pargi tn 13 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine 06.03.2024
Luunja alevikus Uus tn 10 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine 02.02.2024
Detailplaneeringute algatamata jätmised 29.01.2024
Kavastu külas Nurme maaüksuse detailplaneeringu algatamine 29.01.2024
Veibri külas Väike-Emajõe (43201:003:0220) maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine 29.01.2024
Kabina külas Tammeserva (43202:002:0216) ja Mägimänni (43202:002:0214) maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek 29.01.2024
Põvvatu külas Intsu maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek 29.01.2024
Lohkva külas Põltsamaa (43201:001:1161) maaüksuse lõunaosa ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek 29.01.2024
Pilka külas Saare maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek 29.01.2024
Pilka külas Sambla maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine 29.01.2024
Kakumetsa külas Ratsu tee 19 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine 22.01.2024
Sirgu külas Kasepõllu maaüksuse (43201:002:0038) detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused 03.01.2024
Veibri külas Väike-Emajõe (43201:003:0220) maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu tulemused 03.01.2024
Detailplaneeringute algatamata jätmised 27.12.2023
Luunja valla üldplaneeringut muutva Lohkva küla Sengo (43201:001:0365) maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine 27.12.2023
Kakumetsa külas Maasika (43201:001:2354) ja Kaariku tee 2 (43201:001:0274) maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine 27.12.2023
Kavastu külas Jõe (43203:002:0131) maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine 27.12.2023
Lohkva külas Sinilinnu tee 3, 5, 7, Sinilinnu tee 9-40, Sinilinnu põik 1-8 ja Sinilinnu tee maaüksuste detailplaneeringu koostamise lõpetamine 08.12.2023
Luunja alevikus Uus tn 10 maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek 05.12.2023
Luunja valla üldplaneeringut muutva Sirgu küla Vahemetsa ja Soisi maaüksuste detailplaneeringu koostamise lõpetamine 05.12.2023
Luunja valla üldplaneeringut muutva Kikaste küla Kanne (katastritunnus 43203:001:0112) ja Hundijala maaüksuste (katastritunnus 43203:001:0113) ning lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine 05.12.2023
Detailplaneeringute algatamata jätmised 05.12.2023
Lohkva külas Sussari, Lõuna-Sussari ja Põhja-Sussari kinnistute (katastriüksuste tunnused 43201:003:0415, 43201:003:0414 ja 43201:003:0413) ja nende lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine 01.12.2023
Veibri külas Metsa kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine 01.12.2023
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu (Veibri külas Väike-Emajõe maaüksuse detailplaneering) 22.11.2023
Sirgu külas Kasepõllu maaüksuse (43201:002:0038) detailplaneeringu avalik arutelu 22.11.2023
Kabina külas Kingo kinnistu III maatüki detailplaneeringu koostamise lõpetamine 22.11.2023
Lohkva külas Willemi (43201:001:0771) ja Rehe-1 (43201:001:0770) maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine 22.11.2023
Lohkva külas Linnaääre maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine 22.11.2023
Lohkva külas Raiduri maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine 22.11.2023
Kabina külas Kabina endise kruusakarjääri maa-ala detailplaneeringu koostamise lõpetamine 22.11.2023
Rõõmu külas Kulleri (43201:001:0524) maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine 22.11.2023
Rõõmu külas Lõokese kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine 22.11.2023
Muri külas Sireli maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine 13.11.2023
Muri külas Reisa maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine 13.11.2023
Sava külas Võngi maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine 13.11.2023
Kikaste külas Vahtra maaüksuse (43203:001:0032) ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine 13.11.2023
Sava külas Kõnsa maaüksuse (43203:001:0217) ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine 13.11.2023
Rõõmu külas Mardi maaüksuse (43201:001:0682) ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine 13.11.2023
Kakumetsa külas ja Põvvatu külas Nulu ja Pirni maaüksuste detailplaneeringu koostamise lõpetamine 13.11.2023
Veibri külas Martivi maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine 13.11.2023
Kabina külas Päikesemäe katastriüksuste detailplaneeringu koostamise lõpetamine 06.11.2023
Kabina külas Tingo maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine 06.11.2023
Veibri külas Nurme tee 8a maaüksuse detailplaneeringu algatamine 31.10.2023
Kakumetsa külas Ratsu tee 19 maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek 31.10.2023
Kavastu külas Jõe (43203:002:0131) maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek 31.10.2023
Kakumetsa külas Maasika (43201:001:2354) ja Kaariku tee 2 (43201:001:0274) maaüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek 31.10.2023
Kavastu külas Laane maaüksuse (43203:002:0336) detailplaneeringu koostamise lõpetamine 31.10.2023
Pilka külas Allika maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine 31.10.2023
Muri külas Astra maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine 31.10.2023
Kabina külas Kruusakivi maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine 31.10.2023
Kakumetsa külas Ojareinu (43201:001:1332) maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine 31.10.2023
Lohkva külas Ratasvälja tee 1 (endine Aia) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade uuendamine 10.10.2023
Sirgu küla Kasepõllu maaüksuse (43201:002:0038) detailplaneeringu avalik väljapanek 10.10.2023
Veibri külas Väike-Emajõe (43201:003:0220) maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek 10.10.2023
Rõõmu külas Kingu ja Sameti maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine 10.10.2023
Lohkva külas Ridaküla tee 20a maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine 10.10.2023
Pilka külas Tammetõru maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine 29.09.2023
Savikoja külas Metsandiku maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine 25.09.2023
Luunja alevikus Pärna maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine 04.09.2023
Veibri külas Haljasmäe maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine 30.08.2023
Rõõmu külas Enela maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine 23.08.2023
Kabina külas Väike-Kabina maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused 15.08.2023
Luunja vallavalitsus suunas avalikustamisele Kabina külas Väike-Kabina (43202:002:0038) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse 17.05.2023
Luunja Vallavalitsus on kehtestanud Kakumetsa külas Peru tee 6a ja Maria maaüksuste detailplaneeringu 17.05.2023
Luunja Vallavalitsus on kehtestanud Kavastu külas Haava (43201:001:1793) maaüksuse detailplaneeringu 17.05.2023
Luunja Vallavalitsus on kehtestanud Veibri külas Aliise tee 12 ja Aliise tee 14 maaüksuste detailplaneeringu 17.05.2023
Luunja Vallavolikogu on algatanud Lohkva külas Ridaküla tee 37 maaüksuse detailplaneeringu koostamise 04.05.2023
Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Luunja alevikus Pärna maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu 04.05.2023
Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Rõõmu külas Enela maaüksuse detailplaneeringu 04.05.2023
Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Kakumetsa külas Peru tee 6a ja Maria maaüksuste detailplaneeringu 06.04.2023
Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Kavastu külas Haava (43201:001:1793) maaüksuse detailplaneeringu 06.04.2023
Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Veibri külas Aliise tee 12 ja Aliise tee 14 maaüksuste detailplaneeringu 06.04.2023
Luunja Vallavolikogu on algatanud Veibri külas Veibri tee 5a maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise 06.04.2023
Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi Kavastu külas Haava (43201:001:1793) maaüksuse detailplaneeringu eelnõu kohta 13.02.2023
Luunja Vallavolikogu on algatanud Kakumetsa külas Ratsu tee 19 maaüksuse detailplaneeringu koostamise 02.02.2023
Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi Kakumetsa külas Peru tee 6a ja Maria maaüksuste detailplaneeringu eelnõu kohta 30.01.2023
Luunja Vallavalitsus on kehtestanud Kakumetsa külas Vankri tee 40, Vankri tee 42 ja Vankri tee 44 maaüksuste detailplaneeringu 23.01.2023
Luunja vallavalitsus on lõpetanud 2019. a algatatud Kavastu külas Haava (43201:001:1793) maaüksuse detailplaneeringu koostamise ning Luunja vallavolikogu on algatanud Kavastu külas Haava (43201:001:1793) maaüksusel uue detailplaneeringu koostamise 04.01.2023
Näitan: 1-100
Elemente lehe kohta100
of 2