Planeeringute teated

Pealkiri Loo kuupäev
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu (Veibri külas Väike-Emajõe maaüksuse detailplaneering) 22.11.2023
Sirgu külas Kasepõllu maaüksuse (43201:002:0038) detailplaneeringu avalik arutelu 22.11.2023
Kabina külas Kingo kinnistu III maatüki detailplaneeringu koostamise lõpetamine 22.11.2023
Lohkva külas Willemi (43201:001:0771) ja Rehe-1 (43201:001:0770) maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine 22.11.2023
Lohkva külas Linnaääre maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine 22.11.2023
Lohkva külas Raiduri maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine 22.11.2023
Kabina külas Kabina endise kruusakarjääri maa-ala detailplaneeringu koostamise lõpetamine 22.11.2023
Rõõmu külas Kulleri (43201:001:0524) maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine 22.11.2023
Rõõmu külas Lõokese kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine 22.11.2023
Muri külas Sireli maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine 13.11.2023
Muri külas Reisa maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine 13.11.2023
Sava külas Võngi maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine 13.11.2023
Kikaste külas Vahtra maaüksuse (43203:001:0032) ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine 13.11.2023
Sava külas Kõnsa maaüksuse (43203:001:0217) ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine 13.11.2023
Rõõmu külas Mardi maaüksuse (43201:001:0682) ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine 13.11.2023
Kakumetsa külas ja Põvvatu külas Nulu ja Pirni maaüksuste detailplaneeringu koostamise lõpetamine 13.11.2023
Veibri külas Martivi maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine 13.11.2023
Kabina külas Päikesemäe katastriüksuste detailplaneeringu koostamise lõpetamine 06.11.2023
Kabina külas Tingo maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine 06.11.2023
Veibri külas Nurme tee 8a maaüksuse detailplaneeringu algatamine 31.10.2023
Kakumetsa külas Ratsu tee 19 maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek 31.10.2023
Kavastu külas Jõe (43203:002:0131) maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek 31.10.2023
Kakumetsa külas Maasika (43201:001:2354) ja Kaariku tee 2 (43201:001:0274) maaüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek 31.10.2023
Kavastu külas Laane maaüksuse (43203:002:0336) detailplaneeringu koostamise lõpetamine 31.10.2023
Pilka külas Allika maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine 31.10.2023
Muri külas Astra maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine 31.10.2023
Kabina külas Kruusakivi maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine 31.10.2023
Kakumetsa külas Ojareinu (43201:001:1332) maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine 31.10.2023
Lohkva külas Ratasvälja tee 1 (endine Aia) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade uuendamine 10.10.2023
Sirgu küla Kasepõllu maaüksuse (43201:002:0038) detailplaneeringu avalik väljapanek 10.10.2023
Veibri külas Väike-Emajõe (43201:003:0220) maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek 10.10.2023
Rõõmu külas Kingu ja Sameti maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine 10.10.2023
Lohkva külas Ridaküla tee 20a maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine 10.10.2023
Pilka külas Tammetõru maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine 29.09.2023
Savikoja külas Metsandiku maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine 25.09.2023
Luunja alevikus Pärna maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine 04.09.2023
Veibri külas Haljasmäe maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine 30.08.2023
Rõõmu külas Enela maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine 23.08.2023
Kabina külas Väike-Kabina maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused 15.08.2023
Luunja vallavalitsus suunas avalikustamisele Kabina külas Väike-Kabina (43202:002:0038) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse 17.05.2023
Luunja Vallavalitsus on kehtestanud Kakumetsa külas Peru tee 6a ja Maria maaüksuste detailplaneeringu 17.05.2023
Luunja Vallavalitsus on kehtestanud Kavastu külas Haava (43201:001:1793) maaüksuse detailplaneeringu 17.05.2023
Luunja Vallavalitsus on kehtestanud Veibri külas Aliise tee 12 ja Aliise tee 14 maaüksuste detailplaneeringu 17.05.2023
Luunja Vallavolikogu on algatanud Lohkva külas Ridaküla tee 37 maaüksuse detailplaneeringu koostamise 04.05.2023
Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Luunja alevikus Pärna maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu 04.05.2023
Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Rõõmu külas Enela maaüksuse detailplaneeringu 04.05.2023
Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Kakumetsa külas Peru tee 6a ja Maria maaüksuste detailplaneeringu 06.04.2023
Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Kavastu külas Haava (43201:001:1793) maaüksuse detailplaneeringu 06.04.2023
Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Veibri külas Aliise tee 12 ja Aliise tee 14 maaüksuste detailplaneeringu 06.04.2023
Luunja Vallavolikogu on algatanud Veibri külas Veibri tee 5a maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise 06.04.2023