Vallavalitsuse teated

 •                      

Luunja valla kultuuri- ja spordistipendiumid

7.11.2018. a Luunja vallavalitsuse korraldusega nr 409 määrati 500 euro suurused spordipreemiad

Vita Enokile, Lola Sõukandile, Katarina Verstile, Victoria Korobovale


Kultuuristipendium 1340 € eraldati MTÜ-le Luunja Aidarahvas


     HAJAASUSTUSE PROGRAMM


     Hajaasustuse  programmi  taotlusvoor  avatud   9. aprillist 2018

     Hajaasustuse programmi kodulehekülg


     2017

     HAJAASUSTUSE PROGRAMMIST TOETUSE SAAJAD 2017. AASTAL

     Luunja Vallavalitsuse 5.07.2017 korraldus nr 242     HAJAASUSTUSE PROGRAMMIST TOETUSE SAAJAD 2016. AASTAL

     HAJAASUSTUSE PROGRAMMIST TOETUSE SAAJAD 2015. AASTAL

     HAJAASUSTUSE PROGRAMMIST TOETUSE SAAJAD 2014. AASTAL

     HAJAASUSTUSE PROGRAMMIST TOETUSE SAAJAD 2013. AASTAL

     HAJAASUSTUSE VEEPROGRAMMIST TOETUSE SAAJAD 2011. AASTAL 

     HAJAASUSTUSE VEEPROGRAMMIST TOETUSE SAAJAD 2010. AASTAL

     Luunja Vallavalitsus
     Puiestee 14
     Luunja alevik
     Tartu maakond

     tel +372 741 7319
     faks +372 741 7398
     e-post: luunjavv@luunja.ee
     Copyright © Luunja vald 2011
     MWeb