Aktiivsed teated

« Tagasi

Teade detailplaneeirngu osalisest kehtetuks tunnistamisest

Luunja vallavolikogu on kehtetuks tunnistanud vallavolikogu Luunja Vallavolikogu 13.10.2005 otsusega nr 9-11.3 kehtestatud Kantsi kinnistu detailplaneeringu korrektuuri krundi Pos 2 osas. 

Luunja vallavolikogu otsus