Planeeringute teated

« Tagasi

Sava külas Võngi maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Luunja Vallavalitsus lõpetas 08.11.2023 korraldusega nr 2-4/377 Sava külas Võngi maaüksuse detailplaneeringu koostamise. Koostamise lõpetamise põhjendused on kirjas korralduses. Detailplaneering oli algatatud Luunja Vallavolikogu 27.03.2008 otsusega nr 4-11. Planeeringuala pindala oli ligikaudu 0,5 ha ning hõlmas Võngi (katastritunnus 43203:001:0056) katastriüksust. Detailplaneeringu eesmärk oli katastriüksuse jagamine. Korraldusega on võimalik tutvuda valla dokumendiregistris.