Aktiivsed teated

« Tagasi

Luunja Vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Lohkva külas Timmi tee 14 maaüksuse detailplaneeringu

Detailplaneeringu lahendusega moodustatakse elamumaa kinnistust Timmi tee 14 kaks krunti: üksikelamu maa krunt ning tee ja tänava maa krunt. Elamukrundile suurusega 2076 m² antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoone rajamiseks ehitisealuse pindalaga kokku kuni 305 m² ja kõrgusega kuni 8 m põhihoone ja 5 m abihoone. Hoonetele on ette nähtud ühisveevärk ja -kanalisatsioon. Tee krundile on kavandatud juurdepääsutänav planeeritavale uuele ehituskrundile ning ka naaberkinnistule Timmi tee 14a juurdepääsuks. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga.

Planeeringuga saab tutvuda 22.02.-07.03.2021 Luunja vallamajas ning veebilehel. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada detailplaneeringu kohta kirjalikke arvamusi.

Luunja vallavolikogu otsus 

Illustreerivad vaated:

vaade 1, vaade 2, vaade 3https://hendrikson.ee/maps/Timmi-tee-14-DP/