Planeeringute teated

« Tagasi

Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Lohkva külas Kulliraja tee 3 maaüksuse detailplaneeringu

Planeeringuala suurus on 3125 m². Planeeringuga muudetakse 2005. a kehtestatud Kulli kinnistu detailplaneeringut Kulliraja tee 3 maaüksuse osas suurendades krundi hoonetusala, et võimaldada vabamalt valida hoonestuse paiknemist ja kuju ning antakse ehitusõigus elamu ja kuni kahe abihoone rajamiseks. Planeeringuga ei kaasne olulist keskkonnamõju.

Volikogu otsus

Seletuskiri

Situatsiooniskeem. Mõjuala funktsionaalsed ja ehituslikud seosed

Tugijoonis

Põhijoonis tehnovõrkude lahendusega

Illustratsioon 1, 2, 3