Planeeringute teated

« Tagasi

Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Kakumetsa külas Peru tee 6a ja Maria maaüksuste detailplaneeringu

Planeeringuala suurus on 1,6 ha. Planeeringualale kavandatakse 5 üksikelamu maa krunti. Kruntidele antakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kahe abihoone rajamiseks. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeerinu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt negatiivset keskkonnamõju. Planeeringu avalik väljapanek toimub 24.04-07.05.2023 Luunja vallamajas ning veebilehel https://luunja.ee/teated. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi.

Volikogu otsus ja planeering

Lisad