Planeeringute teated

« Tagasi

Luunja vallavolikogu on osaliselt kehtetuks tunnistanud Veibri külas Järve ja Ületee maaüksuste detailplaneeringu

Luunja vallavolikogu on kehtetuks tunnistanud vallavolikogu 29.06.2006 .a otsusega nr 6-9.2 kehtestatud Veibri külas Järve ja Ületee maaüksuste detailplaneeringu krundi Pos 51 ja osaliselt krundi Pos 49 osas. Planeeringu osalise kehtetuks tunnistamisega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

 

Luunja vallavolikogu otsus