Planeeringute teated

« Tagasi

Luunja Vallavolikogu on algatanud Veibri külas Väike-Emajõe (43201:003:0220) maaüksuse detailplaneeringu

Veibri külas Väike-Emajõe (43201:003:0220) maaüksuse detailplaneeringu koostamise eesmärk on kaaluda võimalusi planeeringualale ühe- ja kahepereelamu maa kruntide moodustamiseks ja kruntidele ehitusõiguse andmist. Planeeringuala hõlmab Veibri külas Väike-Emajõe (43201:003:0220) maaüksust suurusega 4516 m². Vajadusel on lubatud planeeringuala laiendada juurdepääsutee planeerimiseks. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus.

Luunja vallavolikogu otsus