Aktiivsed teated

« Tagasi

Luunja Vallavolikogu on algatanud Sava külas Roosikivi maaüksuse detailplaneeringu

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi planeeringualale ehitusõiguse andmiseks üksikelamule ja abihoonetele. Planeeringuala suurus on 12739 m². Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan ning mürahinnang. Täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus.

Roosikivi detailplaneeringu algatamise otsus