Aktiivsed teated

« Tagasi

Luunja Vallavolikogu on algatanud Põvvatu külas Intsu maaüksuse detailplaneeringu

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi planeeringualale üksikelamu maa kruntide moodustamiseks ja kruntidele ehitusõiguse andmist üksikelamutele ja abihoonetele Planeeringuala suurus on 13673 m². Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus.

Intsu maaüksuse detailplaneeringu algatamise otsus