Planeeringute teated

« Tagasi

Luunja Vallavolikogu on algatanud Põvvatu külas Eespiiri (43201:001:0069) maaüksuse detailplaneeringu

Põvvatu külas Eespiiri (43201:001:0069) maaüksuse detailplaneeringu koostamise eesmärk on kaaluda võimalusi planeeringualale kuni nelja üksikelamu maa krundi moodustamiseks ja kruntidele ehitusõiguse andmist üksikelamutele ja abihoonetele. Planeeringuala hõlmab Põvvatu külas Eespiiri (43201:001:0069) maaüksust suurusega 8127 m². Vajadusel on lubatud planeeringuala laiendada juurdepääsutee planeerimiseks. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus.

Luunja vallavolikogu otsus