Aktiivsed teated

« Tagasi

Luunja Vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise Lohkva külas Sinilinnu tee 3, 5, 7, Sinilinnu tee 9-40, Sinilinnu põik 1-8 ja Sinilinnu tee maaüksustele

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi planeeringuala ümberkruntimiseks ühepere- ja kahepereelamute kruntideks ning kruntidele ehitusõiguse andmist. Planeeringuala suurus on ligikaudu 7,8 ha.. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus.

Otsus