Aktiivsed teated

« Tagasi

Luunja vallavalitsus suunas avalikustamisele Sirgu külas Toominga maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse

Planeeringuga moodustatakse Toominga maaüksusele uus elamukrunt üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Lisaks moodustatakse elamu krunt olemasolevale üksikelamu kompleksile ja tee maa krunt olemasolevale teele. Avalik väljapanek toimub ajavahemikul 10.02-11.03.2021 Luunja vallamajas ja Luunja valla veebilehel https://luunja.ee/teated. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi elektrooniliselt aadressile luunjavv@luunja.ee või lihtkirjaga aadressile Puiestee 14 Luunja alevik.

Avaliku väljapanku tulemuste arutelu toimub 12.04.2021. a kell 16:00 Luunja vallamajas.

Vallavalitsus jätab endale õiguse lähtuvalt Covid 19 viiruse levikust vajadusel arutelu edasi lükata või otsustada arutelu läbi viia elektrooniliselt või teises asukohas. Muudatustest avaliku arutelu toimumise aja või koha osas teavitatakse valla kodulehel https://luunja.ee/ hiljemalt 08.04.2021.

 

Vallavalitsuse korraldus

Sirgu külas Toominga maaüksuse detailplaneeringu eskiislahendus

Toominga maaüksuse detailplaneeringu lähteseisukohad