Planeeringute teated

« Tagasi

Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi Lohkva külas Kulliraja tee 3 maaüksuse detailplaneeringu eelnõu kohta

Planeeringuga muudetakse 2005. a kehtestatud Kulli kinnistu detailplaneeringut Kulliraja tee 3 maaüksuse osas, kus on kehtiva detailplaneeringuga antud ehitusõigus ühe elamu ja ühe abihoone rajamiseks, krundile on planeeritud väikese ulatusega hoonestusala. Käesoleva planeeringuga suurendatakse krundi hoonetusala, et võimaldada vabamalt valida hoonestuse paiknemist ja kuju ning antakse ehitusõigus elamu ja kuni kahe abihoone rajamiseks. Muus osas Kulli kinnistu detailplaneeringuga määratud tingimusi ei muudeta. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga.

Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi detailplaneeringu eelnõu kohta hiljemalt 25.08 k.a posti teel aadressile Puiestee 14 Luunja alevik 62222 Tartumaa või elektrooniliselt aadressile vald@luunja.ee.

 

Lohkva külas Kulliraja tee 3 maaüksuse detailplaneeringu eelnõu