Planeeringute teated

« Tagasi

Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi Lohkva külas Kiu (43201:003:0421) maaüksuse detailplaneeringu eelnõu kohta

Arvamused tuleb esitada hiljemalt 10.10.2021 posti teel aadressile Puiestee 14 Luunja alevik 62222 Tartumaa või elektrooniliselt aadressile luunjavv@luunja.ee.

Lohkva külas Kiu (43201:003:0421) maaüksuse detailplaneeringu eelnõu