Aktiivsed teated

« Tagasi

Luunja vallavalitsus on kehtestanud Lohkva külas Kabina tee 8 (endise nimega Kellukese) maaüksuse detailplaneeringu.

Planeeringualale moodustatakse kultuuri- ja spordiasutuse maa krunt, millele on ette nähtud kuni kolme hoone rajamine ehitisealuse pindalaga kokku kuni 2500 m², lubatud on kuni 2-korrust ja maksimaalne hoone kõrgus (arvestades spordihalli rajamisega) on 12 m. Maa-alale on kavandatud raamatukogu ja kogukondade tegevuskeskuse rajamine. Juurdepääsud ehituskrundile on kavandatud Sinilinnu teelt ning riigi teelt olemasoleva mahasõidu asukohas. Planeeringualal on ette nähtud ühisveevärk ja -kanalisatsioon ning kaugküte. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju. Kehtestatud planeeringuga saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E-R 8.00-17.00) ning Luunja valla veebilehel planeeringu teadete all https://luunja.ee/planeerimine.

Vallavalitsuse korraldus

Lohkva külas Kabina tee 8 (endise nimega Kellukese) maaüksuse detailplaneering