Planeeringute teated

« Tagasi

Lohkva külas Raiduri maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Luunja Vallavalitsus lõpetas 15.11.2023 korraldusega nr 2-4/394 Lohkva külas Raiduri maaüksuse detailplaneeringu koostamise. Koostamise lõpetamise põhjendused on kirjas korralduses. Detailplaneering oli algatatud Luunja Vallavolikogu 24.05.2007 otsusega nr 7-5.3. Planeeringuala pindala oli ligikaudu 1,1 ha ning hõlmab Raiduri (katastritunnus 3201:001:1155) katastriüksust. Detailplaneeringu eesmärk on kahe ärimaa krundi moodustamine. Korraldusega on võimalik tutvuda valla dokumendiregistris.