Aktiivsed teated

« Tagasi

Vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi Lohkva külas Pillikoori põik 6 maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduste kohta

NP! Täname kaasa mõtlemast ja arvamust avaldamast. Kõik laekunud seisukohad ja arvamused on registreeritud.

Planeeringust huvitatud isiku soovil on planeeringu algatamise menetlus ajutiselt peatatud kuni 01.03.2021.

______________________________________________________________________________

Luunja vallavalitsus ootab Lohkva külas paikneva Pillikoori põik 6 maaüksusele laekunud detailplaneeringu algatamise taotlusega seonduvalt eskiislahenduste kohta kirjalikke arvamusi. Arvamuste esitamise tähtaeg on 01.12.2020.  Arvamusi saab esitada kirjalikult posti teel aadressile Puiestee 14 Luunja alevik 62222 Tartumaa või elektrooniliselt aadressile luunjavv@luunja.ee.

Varem väljakuulutatud avalikku eelarutelu 23. novembril lähtuvalt Covid 19 viiruse levikust ei toimu, see asendatakse kirjalike arvamuste esitamisega Luunja vallavalitsusele. 

 

Eskiislahendus alt 1

Eskiislahendus alt 2

 

Maa-alal 2008. aastatst kehtiv Põltsamaa maaüksuse detailplaneering (põhijoonis). Kogu planeering on kättesaadav siit.

Maa-alal kehtiva üldplaneeringu maakasutuse kaardi väljavõte (allikas: Maa-ameti planeeringute kaardirakendus, ligikaudne planeeringuala markeeritud sinise joonega). Kogu Luunja valla üldplaneering on kättesaadav siit.

Väljavõte kehtiva maakonnaplaneeringu põhijoonisest (markeeritud ligikaudne detailplaneeringu ala). Kogu Tartumaa maakonnaplaneering 2030+ on kättesaadav siit