Planeeringute teated

« Tagasi

Kabina külas Kruusakivi maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Luunja Vallavalitsus lõpetas 25.10.2023 korraldusega nr 2-4/348 Kabina külas Kruusakivi  maaüksuse detailplaneeringu koostamise. Koostamise lõpetamise põhjendused on kirjas korralduses. Detailplaneering oli algatatud Luunja Vallavalitsuse 22.06.2012 korraldusega nr 137. Detailplaneeringu eesmärk oli maaüksuse jagamine kaheks ja ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks. Planeeringuala pindala on ca 0,7 ha. Korraldusega on võimalik tutvuda valla dokumendiregistris.