Planeeringute teated

« Tagasi

Kabina külas Kabina endise kruusakarjääri maa-ala detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Luunja Vallavalitsus lõpetas 15.11.2023 korraldusega nr 2-4/393 Kabina külas Kabina endise kruusakarjääri maa-ala detailplaneeringu koostamise. Koostamise lõpetamise põhjendused on kirjas korralduses. Detailplaneering oli algatatud Luunja Vallavolikogu 28.06.2002 otsusega nr 7-11. Planeeringuala pindala oli ligikaudu 15,5 ha ja hõlmas Kastre metskond 218 (katastritunnus 43201:001:1873) katastriüksust. Detailplaneeringu eesmärk oli perspektiivse polüfunktsionaalse puhkeala kujunduspõhimõtete väljatöötamine. Korraldusega on võimalik tutvuda valla dokumendiregistris.