Koduõendusteenus

Koduõendusteenus

Luunja vallas pakub ja võimaldab koduõendusteenust tervishoiuasutus OÜ Azeltor. Teenus on patsiendile tasuta, sest teenuseosutaja on Haigekassa Tartu osakonna lepingupartneriks.


Koduõendusteenuse osutamisel sooritatavad õendustoimingud on:


1) elutähtsate näitajate jälgimine, mõõtmine ja hindamine (kehatemperatuur, vererõhk, hingamissagedus, saturatsioon, pulsisagedus, diurees);
2) naha seisundi hindamine ja lamatiste ravi ja profülaktika;
3) suu ja silmade hooldus (seotud õendustoimingutega);
4) pneumoonia profülaktika;
5) asendiravi;
6) dehüdratatsiooni ennetamine;
7) füsioteraapia elementide rakendamine;
8) esmaabi andmine ja elustamine;
9) kusepõie kateteriseerimine, püsikateetri hooldus;
10) epitsüstostoomi hooldus, vahetus;
11) klistiiri tegemine;
12) stoomide hooldus;
13) haavaravi koos sidumisega;
14) aspireerimine;
15) trahheostoomi hooldus;
16) perifeerse veenikanüüli paigaldamine ja hooldamine;
17) nasogastraalsondi paigaldamine;
18) parenteraalne ja enteraalne toitmine;
19) jahutavad ja soojendavad protseduurid;
20) inhalatsioonide teostamine;
21) veresuhkru mõõtmine glükomeetriga;
22) keskkonna hindamine ja vajadusel ümberkorraldamine.


 Arsti otsuse alusel võib koduõendusteenuse osutamisel teha iseseisvalt järgmiseid raviprotseduure:


1) haavaõmbluste eemaldamine haavalt;
2) hapnikravi;
3) ravimite manustamine i/m; i/v; s/c per/os; per/rectum;
4) toitelahuste manustamine;
5) valuravi teostamine;


Arsti otsuse alusel võib iseseisvalt võtta uuringumaterjale laboratoorseteks uuringuteks.

NB! Täpsemat infot õendustoimingutest saab vallavalitsuse sotsiaalkabinetist või
koduõelt Alina-Zara Ristojalt telefonil 53736424. 
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb