Teenused


Luunja valla poolt osutatavad sotsiaalteenused

•  sotsiaalnõustamine
•  nõustamine pereküsimustes (eestkoste jne)
•  võlanõustamine
•  koduteenused (sotsiaalhooldustöötaja poolt osutatavad koduteenused)
•  hooldaja vormistamine
•  eluasemeteenus

Sisseostetavad sotsiaalteenused

•  ööpäevaringne hooldamine hoolekandeasutuses (kui puuduvad ülalpidamiskohustusega lähedased ja 

   endal puudub vara hoolduskoha eest tasumiseks)
•  igapäevaelu toetamise teenus (SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuses, MTÜ Iseseisev Elu)
•  ajutine hoideteenus (Tartu Maarja Tugikeskus)
•  psühholoogiline nõustamine (MTÜ Tartu Laste Tugikeskus)
•  viipekeele tõlketeenus
•  transporditeenus (Tartaline OÜ)
•  lapsehoiuteenus puuetega lastele
Info

Sotsiaalnõunik Kairit Pahk
Tel  7417 101
Vastuvõtuajad : T; R 9.00-16.00
e-mail  kairit@luunja.ee

 

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb