Kohaliku omaalgatuse ja vabaühenduste toetamise kord Luunja vallas

Kohaliku omaalgatuse ja vabaühenduste toetamise eesmärgiks on tõsta valla elanike omaalgatust ja aktiivsust, arendada kohalikku elu ning edendada kultuuri- ja spordielu. 

  1. Omaalgatuslike projektide taotlusi on võimalik esitada kaks korda aastas ning taotlemine toimub konkursi korras.
  2. Vabaühenduste toetusi (tegevustoetusi) taotletakse valla eelarvest kord aastas, hiljemalt 31. oktoobriks. Taotlus esitatakse valda vallavolikogu kehtestatud vormil (vt lisa 4).

 

Omaalgatuslike projektide toetus

Toetuse saamiseks tuleb esitada projekt (vt lisa 3). Projekt peab olema seotud Luunja vallaga, kaasama kohalikke elanikke või olema suunatud kohalikele elanikele, toetama kohalikku omaalgatust ning võimalusel tuginema valla ja/või küla arengukavale.

 2020. aastal on omaalgatuslike projektide esitamise tähtaeg 18. oktoober.

 

Tegevustoetuse taotlemine vabaühendustele

Tegevustoetust on võimalik taotleda Luunja vallas tegutsevatel vabaühendustel ning tegevustoetuse taotleja tegevus peab toimuma Luunja valla elanike huvides.Taotlusi on võimalik esitada igal aastal kuni 31. oktoobrini. Tegevustoetusted kinnitatakse valla eelarvega. 

 

Määruse lisad dokumendiformaadis:

Lisa 1. Omaalgatuse taotlusvorm
Lisa 2. Omaalgatuse toetuse  leping
Lisa 3. Omaalgatuse aruande vorm
Lisa 4. Tegevustoetuse taotlusvorm
Lisa 5. Tegevustoetuse leping
Lisa 6. Tegevustoetuse aruande vorm

Vaata lisaks: